ติดต่อเรา

บริษัท ไทย เคเค อุตสาหกรรม จำกัด  
สำนักงานใหญ่  29/1  หมู่  5  ซอยธรรมศิริ    ถนนเทพรัตน    ตำบลบางเสาธง    อำเภอบางเสาธง    จังหวัดสมุทรปราการ 10570    โทร : +662 338 4900  แฟกซ์ : +662 338 4905 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0105521019749

ทีมผู้จัดการกลุ่มธุรกิจลาเบล

 

กลุ่มธุรกิจลาเบล
ลูกค้าในประเทศ
ติดต่อ : คุณอรนุช  ลุนทองทา
โทร    : +662 338 4617
อีเมล์  : cs_bsl@thaikk.co.th, Oranuch.Lu@thaikk.co.th
 
ลูกค้าต่างประเทศ
ติดต่อ : คุณธนัยนันท์ ระวีวงศ์วสุ
โทร    : +662 338 4622
อีเมล์  : Thanainan.Ra@thaikk.co.th

ทีมผู้จัดการกลุ่มธุรกิจเทปกาว

 

กลุ่มธุรกิจเทปกาว
ลูกค้าในประเทศ
ติดต่อ : คุณมยุรี  ทวนหอม
โทร    : +662 338 4635
อีเมล์  :  cs_bst@thaikk.co.th, Mayuree.To@thaikk.co.th
 
ลูกค้าต่างประเทศ
ติดต่อ : คุณศรินยา โชควรวัฒนกร
โทร    : +662 338 4639
อีเมล์  : Sarinya.Ch@thaikk.co.th

ทีมผู้จัดการกลุ่มธุรกิจเมลามีน

กลุ่มธุรกิจเมลามีน
ลูกค้าในประเทศ
ติดต่อ : คุณดำริห์ เกิดสมเกียรติ
โทร    : +662 338 4650
อีเมล์  : Dumri.Ki@thaikk.co.th
 
ลูกค้าต่างประเทศ
ติดต่อ : คุณนพดล เดชนำบัญชา
โทร    : +662 338 4651

อีเมล์  :  Nopphadon.de@thaikk.co.th

 


 

Online Message

Choose Department :
Title :
Name : E-mail :
Company : Url :
Department : Tel :
Duty : Fax :
Address :
if you want to get more help, please leave your requisition
Enter the code in the box below: