ติดต่อเรา

บริษัท ไทย เคเค อุตสาหกรรม จำกัด  
สำนักงานใหญ่  29/1  หมู่  5  ซอยธรรมศิริ   ถนนเทพรัตน   ตำบลบางเสาธง  อำเภอบางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ 10570   โทร : +662 338 4900     แฟกซ์ : +662 338 4905 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0105521019749

ทีมผู้จัดการกลุ่มธุรกิจลาเบล

 

กลุ่มธุรกิจลาเบล
ลูกค้าในประเทศ
ติดต่อ : คุณณิชาบูล แย้มอรุณ
โทร    : +662 338 4624 , อีเมล์  : CS_BSL@thaikk.co.th
 
ลูกค้ากลุ่มบรรจุภัณฑ์อาหาร
ติดต่อ : คุณณัฐธิญาณ์ พิพัฒน์ญาณกุล
โทร    : +662 338 4613 , อีเมล์  : Natthiyar.pi@thaikk.co.th
 
 
ลูกค้าต่างประเทศ
ติดต่อ : คุณรณิษา นันทเวช
โทร    : +662 338 4606 , อีเมล์  : Ranisa.na@thaikk.co.th

ทีมผู้จัดการกลุ่มธุรกิจเทปกาว

 

กลุ่มธุรกิจเทปกาว
ลูกค้าในประเทศ
ติดต่อ : คุณคนางค์ พิมลวงศ์
โทร    : +662 338 4641
อีเมล์  :  CS_BST@thaikk.co.th
 
 
ลูกค้าต่างประเทศ
ติดต่อ : คุณศรินยา โชควรวัฒนกร
โทร    : +662 338 4639
อีเมล์  : Sarinya.Ch@thaikk.co.th

ทีมผู้จัดการกลุ่มธุรกิจเมลามีน

กลุ่มธุรกิจเมลามีน
ลูกค้าในประเทศ
ติดต่อ : คุณนันทิการ์ พลยมมา
โทร    : +662 338 4691
อีเมล์  : Nantikar.ph@thaikk.co.th 
 
 
ลูกค้าต่างประเทศ
ติดต่อ : คุณพัฒนพงศ์ ไพสิฐศรีสวัสดิ์
โทร    : +662 338 4651

อีเมล์  :  Pattanapong.pa@thaikk.co.th

 

Online Message

Choose Department :
Title :
Name : E-mail :
Company : Url :
Department : Tel :
Duty : Fax :
Address :
if you want to get more help, please leave your requisition
Enter the code in the box below: