คุณภาพเชื่อถือได้ สู่ความพึงพอใจของลูกค้า พัฒนาไม่หยุดยั้ง

      Moving forward to the future

We are the printed electronic expertise. Our main goal is become the leading company in smart label and printed electronic business.

 

                                                                   

 

Contact us

ThaiKK Tech Company Limited.

สำนักงานใหญ่ 29/1 หมู่.5 ซอยธรรมศิริ ถนนเทพรัตน ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570 

โทร : +662 338 4900   แฟกซ์ : +662 338 4905  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0115558021755