คุณภาพเชื่อถือได้ สู่ความพึงพอใจของลูกค้า พัฒนาไม่หยุดยั้ง

 

 

     
 

    ภายใต้การบริหารจัดการของคณะกรรมการและผู้บริหารที่สูงด้วยประสบการณ์และเป็นที่นับหน้าถือตาของสังคมธุรกิจ

    ไทย เคเค   มุ่งมั่นในการขยายการดำเนินธุรกิจของบริษัท เรามีความเชื่อมั่นในหลักการธรรมาภิบาล ประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น พันธมิตรคู่ค้า และพนักงานตลอดจนสังคมโดยรวม  

 

 

 
นายพรชัย  อยู่วิมลชัย 
(Yu Seng Ching)

ประธานกรรมการบริหาร
นายเชวง  อยู่วิมลชัย
(Yu Kuo Lin)
กรรมการผู้จัดการใหญ่
นายยุทธนา  ดีพิชิต 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
กลุ่มธุรกิจ Melamine
 
      
       
นางกัลยรัตน์  อยู่วิมลชัย                                     นายวรวุฒิ   อุดใจ                                      นายธนพล  ลิ้มตระกูล
 
 
          (Chen Mei-Lin)                                    รองกรรมการผู้จัดการใหญ่                           รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส                               กลุ่มธุรกิจ Label                                        บริหารส่วนโรงงาน    
บริหารส่วนสำนักงานใหญ่                                                                                                                                       
 

                                           

                                                  Mr. Chen, Pan-Sheng                           นางสาววรินทร  อยู่วิมลชัย
                                                  ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ                    SPECIAL ASSISTANT TO PRESIDENT                                                                           และส่งออกกลุ่มธุรกิจ Melamine