คุณภาพเชื่อถือได้ สู่ความพึงพอใจของลูกค้า พัฒนาไม่หยุดยั้ง
REMOVABLE LABEL

Removable label which have special pressure sensitive adhesive characterized by low adhesion and clean removability from a wide variety of surface substrates.

Technical Information Sheet

 • AL-WERM : ( White art paper/Removable water base adhesive/White kraft released liner )
 • HAL-WERM : ( White art paper/Removable water base adhesive/White glassine released liner )
 • HMCL-AG-WERM : ( Cast coated paper/Removable water base adhesive/White glassine released liner )
 • HPL-WERM : ( Woodfree paper/Removable water base adhesive/White glassine released liner )
 • HSPL-WRM : ( Synthetic film/Removable solvent base adhesive/White glassine released liner )
 • HSVLT-WRM : ( Gloss clear PVC film/Removable solvent base adhesive/White glassine released liner )
 • HSVLW-WRM : ( Gloss white PVC film/Removable solvent base adhesive/White glassine released liner )
 • MCL-AG-WERM(KT) : ( Cast coated paper/Removable water base adhesive/White kraft released liner )
 • MCL-AG-WERM : ( Cast coated paper/Removable water base adhesive/White kraft released liner )
 • MCL-AG-WRM(KT) : ( Cast coated paper/Removable solvent base adhesive/White kraft released liner )
 • PPTL-WRM(KT) : ( Gloss clear PP film/Removable water base adhesive/White kraft released liner )
 • SPL-WRM(kt) : ( Synthetic film/Removable solvent base adhesive/White kraft released liner )
 • SVLT-WRM(KT) : ( Gloss clear PVC film/Removable solvent base adhesive/White kraft released liner )
 • SVLW-WERM(KT) : ( Gloss white PVC film/Removable water base adhesive/White kraft released liner )
 • SVLW-WRM(KT) : ( Gloss white PVC film/Removable solvent base adhesive/White kraft released liner )