พิธีน้อมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

"พิธีน้อมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร"

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ณ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ไทย เคเค อุตสาหกรรม จำกัด

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และ พนักงาน บริษัท ไทย เคเค อุตสาหกรรม จำกัด