ทีมงานฝ่ายขาย Business Tape และทีม Research & Development อบรมผลิตภัณฑ์เทปของบริษัท ไทย เคเค อุตสาหกรรม จำกัด

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 

ทีมงานฝ่ายขาย Business Tape และทีม Research & Development อบรมผลิตภัณฑ์เทปของบริษัท ไทย เคเค อุตสาหกรรม จำกัด

ให้พนักงานขายและตัวแทนจำหน่ายของ Goodchoiz 

สนใจสินค้าติดต่อ www.goodchoiz.com และที่ www.thaikk.co.th