บริษัท ไทย เคเค อุตสาหกรรม จำกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสา พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศจำลอง ไบเทคบางนา

บริษัท ไทย เคเค อุตสาหกรรม จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา นำขนมบราวนี่แจกให้ประชาชนที่เดินทางเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์

ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ณ พระเมรุมาศจำลอง ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560