ขอแสดงความยินดีงานมงคลสมรสคุณชุลีพร บริสุทธนะกุล & คุณธีรภัทร สุทธิเจริญ

คุณเชวง อยู่วิมลชัย , คุณกัลยรัตน์ อยู่วิมลชัย และคุณวรินทร อยู่วิมลชัย  ฝ่ายบริหารบริษัท ไทย เคเค อุตสาหกรรม จำกัด

ร่วมแสดงความยินดีในงานมงคลสมรสระหว่างคุณชุลีพร บริสุทธนะกุล & คุณธีรภัทร สุทธิเจริญ ลูกสาวคุณสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด บริษัทคู่ค้า

บริษัท ไทย เคเค อุตสาหกรรม จำกัด วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ณ แอสเตอร์ บอลรูม โรงแรม เดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ