พิธีสรงน้ำพระ วันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2561 บริษัท ไทย เคเค อุตสาหกรรม จำกัด วันอังคารที่ 17 เมษายน 2561

บริษัท ไทย เคเค อุตสาหกรรม จำกัด จัดพิธีสรงน้ำพระ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2561 

วันอังคารที่ 17 เมษายน  2561  ณ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ไทย เคเค อุตสาหกรรม จำกัด

ฝ่ายบริหาร, ผู้จัดการและพนักงานบริษัท ไทย เคเค อุตสาหกรรม จำกัด รดน้ำรับพรจาก คุณพรชัย อยู่วิมลชัย ประธานกรรมการบริหาร และคุณจรรยา อยู่วิมลชัย กรรมการบริหาร