"พิธีลงนามเซ็นสัญญาระหว่าง THAI KK GROUP , บริษัท เอสเอพี(ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เนทติเซนท์ จำกัด "

คุณเชวง อยู่วิมลชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ THAI KK GROUP  ร่วมลงนามการวางระบบ  SAP Business ByDesign” ระหว่าง THAI KK GROUP , บริษัท เอสเอพี(ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เนทติเซนท์ จำกัด

โดยมีคุณฟาบิโอ ตีวิติ รองประธานบริหารฝ่ายขายและกลยุทธ์บริษัท ประจำภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกและญี่ปุ่น บริษัท เอสเอพี(ประเทศไทย) จำกัด คุณกฤษดา สาธุกิจชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเนทติเซนท์ จำกัด ร่วมลงนาม และ ผู้บริหารบริษัท ไทย เคเค อุตสาหกรรม จำกัด ร่วมแสดงความยินดี ณ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ไทย เคเค อุตสาหกรรม จำกัด ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561

 

    คุณเชวง อยู่วิมลชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ THAI KK GROUP เปิดเผยว่า บริษัทมีแผนที่จะขยายธุรกิจไปสู่ต่างประเทศมากขึ้น หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้ขยายไปยังประเทศเพื่อนบ้านคือมาเลเซีย และเวียดนาม อีกทั้งบริษัทยังมีแผนที่จะเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในอนาคตอันใกล้

 

    บริษัทจึงได้ให้ความสำคัญกับการลงทุนด้านระบบ เพื่อช่วยในการบริหารงานช่วยลดขั้นตอนการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานซึ่งเป็นส่วนช่วยในการขยายขีดความสามารถในการขยายธุรกิจ การลงนามครั้งนี้จะช่วยให้ Thai KK มีการบริหารจัดการธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและการขยายธุรกิจได้มากขึ้นในรูปแบบที่ซอฟท์แวร์เดิมไม่สามารถทำได้เนื่องจากมีขีดความสามารถจำกัด

 

    โดยที่ผ่านมาบริษัทมีผลการดำเนินงานเติบโตเฉลี่ยประมาณ 15-20% และคาดว่าหลังจากการเปลี่ยนแปลงระบบในครั้งนี้จะช่วยพัฒนาขีดความสามารถและผลักดันให้ผลการดำเนินงานเติบโตขึ้นอย่างน่าสนใจ

 

    อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงระบบในครั้งนี้จะทำให้บริษัทมีความเป็นมาตรฐานสากล และสามารถต่อยอดขยายธุรกิจของ Thai KK ทั้งการติดต่อกับบริษัทชั้นนำของไทย และของต่างชาติ

 


 

สำหรับระบบดังกล่าว Netizen และ SAP ได้ร่วมกันพัฒนาในการปฏิวัติวงการซอฟต์แวร์ ERP ที่เป็นระบบ Real  Cloud ERP ที่แท้จริง ด้วย SAP Business ByDesign โดย Netizen ได้นำเสนอซอฟต์แวร์บริหารจัดการทั้งองค์กร ในเวอร์ชั่น "Netizen ByDesign Arabica" ที่ Netizen ได้นำระบบของ SAP มาพัฒนาให้กับลูกค้าแต่ละราย ซึ่งถือเป็นการให้บริการที่มีการพัฒนาต่อยอดเพียงรายเดียวในประเทศไทย

โดยระบบนี้ สามารถเชื่อมโยงการทำงานได้แบบ Real time ซึ่งผู้ใช้งานระบบสามารถเข้าถึงการทำงานได้อย่างรวดเร็ว และทันท่วงที อีกทั้ง SAP Business ByDesign version Netizen ByDesign Arabica จะเป็นการปฏิวัติวงการ SAP ERP ที่ได้มีการรับรองจากกรมสรรพากร เป็นครั้งแรก (หมายเลข 0550) ซึ่งจะทำให้สามารถเชื่อมโยงระบบการจ่ายภาษีกับสรรพากรได้อย่างถูกต้อง ช่วยเพิ่มความรวดเร็วและความน่าเชื่อถือสำหรับองค์กรที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย

และยังช่วยตอบสนอง Lifestyle การดำเนินธุรกิจในยุคของ Cloud ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการทางธุรกิจได้อย่าง รวดเร็ว คล่องตัว รองรับการขยายตัวทางธุรกิจไปยังสาขา ทั้งใน และต่างประเทศ ได้ง่าย และทันสมัยมากยิ่งขึ้น รวมถึง Netizen ByDesign Arabica สามารถตอบโจทย์กระบวนการบริหารจัดการองค์กรได้อย่างเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมากที่สุดในเรื่องของการรองรับรายงานการจัดการทางภาษี ให้กับองค์กรได้อย่างครบถ้วน