อาทิตย์เอกเขนก : 'วรินทร อยู่วิมลชัย' ทายาทรุ่นใหม่กับภารกิจใหญ่ยกระดับไลฟ์สไตล์ชีวิตผู้บริโภค หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 13 พฤษภาคม 2561

ประเด็นข่าว : อาทิตย์เอกเขนก : 'วรินทร อยู่วิมลชัย' ทายาทรุ่นใหม่กับภารกิจใหญ่ยกระดับไลฟ์สไตล์ชีวิตผู้บริโภค

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับวันที่อาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2561